top of page
HEAD_CC_Website_Gold.jpg

Sante mantal granmoun

Nou konsantre prensipalman se ofri pi bon swen sante mantal pou moun ki pi bezwen yo. Nivo mèt nou an, terapis ki gen lisans yo isit la pou ede kèlkeswa lafwa ou, background ou oswa nivo revni ou. Pa gen moun ki bezwen swen yo pral vire do bay.

Gouvènman, asirans, ak lòt enstitisyon ki bay akreditasyon yo site toutan kòm moun ki montre ak respekte pi bon pratik nan endistri sante mantal la.

Counseling-2-e1603140409858.jpeg

Nou konsantre prensipalman se ofri pi bon swen sante mantal pou moun ki pi bezwen yo. Nivo mèt nou an, terapis ki gen lisans yo isit la pou ede kèlkeswa lafwa ou, background ou oswa nivo revni ou. Pa gen moun ki bezwen swen yo pral vire do bay. Yo p ap voye pesonn ki bezwen swen kèlkeswa kapasite pou l peye.

Gouvènman, asirans, ak lòt enstitisyon ki bay akreditasyon yo site toutan kòm moun ki montre ak respekte pi bon pratik nan endistri sante mantal la.

Holding Hands

Nou ye

Isit la pou ede:

Lavi ka difisil pafwa. Lonje men pou èd ka pa alèz. Asire w ke w pran swen konfidansyèl sèvis nou yo pou tout moun. Pa gen moun ki vire do bay. Nou la pou ede ou menm ak fanmi ou jwenn fòs enteryè ou epi viv yon lavi ki pi kontan e ki an sante.

 

 • An sekirite, kote prive

 • Sèvis an pèsòn ak sèvis telesante ki disponib

 • Randevou lajounen kou aswè

 • Sèvis ki pale panyòl, Sioux City

 • Founisè EAP

 • Medicare, IA/NE Medicaid, pifò asirans

 • Echèl frè glisman ki baze sou kantite ak revni fanmi an

 • Sèvis sikyatri disponib

Sèvi tout laj, lafwa ak orijin
Sèvis sikyatrik ki disponib ak Doktè Nesrin Abu Ata, MD
Sèvis espesyalize pou chòk

Sèvis Terapi Endividyèl, Koup ak Fanmi Pou:

 • Otis

 • Chagren & Pèt

 • Abi Seksyèl

 • Jesyon kòlè

 • Dejwe pònografi

 • Abi Fizik

 • Pwoblèm Relasyon

 • Lit Paran yo

 • Pwoblèm fanmi

 • PTSD

 • Depresyon

 • Anksyete

 • Chòk

 • ADHD

Catholic-charities-sioux-city-couples-therapy.jpg
Catholic-charities-sioux-city-evidence-based.jpg

Apwòch ki baze sou evidans:

 • Sikoterapi

 • Terapi chòk

 • CBT (Terapi Konpòtman kognitif)

 • PCIT (Terapi entèraksyon paran timoun)

 • DBT (Terapi Konpòtman dyalektik)

 • EMDR (Repwosesis desansibilizasyon mouvman je)

Kote nou yo

Biwo prensipal - Sioux City

1601 Militè Road,

Sioux City, IA 51103

(712) 252-4547

info@cathchar.com

Orè:

M, W, Je 8:00am-7:00pm,
T  8:00am-8:00pm,
F 8:30am -5:00pm

Carroll/Storm Lake

409 1/2 W 7th St,

Bwat PO 13
Carroll, IA 51401
(712) 792-9597

Orè Carroll:

M,W, V 8:30am-5pm,

J 10am-7pm


Orè Storm Lake:

Je 9am-4pm

Spencer

607 1st Ave. West,

PO Box 1124
Spencer, IA 51301
(712) 580-4320

Orè:

M, W, Je 8:30am-5:00pm
J 8:30am-7:00pm,

F 8:00am-1:00pm

Sou entènèt jwèt Fort Dodge

1414 Central Ave
Fort Dodge, IA 50501
(515) 576-4156

Orè:

M 8:30a-5p;

J 8:30am-7:00pm

W 8:30am-6pm;

Je 8:30am-5pm;

F 8:30am-2pm

bottom of page