top of page
HEAD_CC_Website_Gold.jpg

Konsèy Administrasyon

Catholic-charities-sioux-city-Board-Members-2023.jpg
Bishop-and-Amy-B-2022_CC.jpg
Nou rekonesan pou Konsèy Administrasyon devwe nou an
 • Jan Baker

 • Patty Blankenship

 • Dcn. Dennis Brockhaus, Sekretè

 • Sarah La Fleur Casey, Vis Prezidan

 • Doktè Mark DeMay, Prezidan

 • Kim Foell

 • Jean Guy

 • Brogan Hardy

 • Jeni McGregor

 • Evèk R. Walker Nickless, Prezidan

 • Kevin Owens, trezorye

 • Dcn. Mak Prosser

 • Tyler Tigges

 • Genie McGregor

 • Bishop R. Walker Nickless, President

 • Kevin Owens, Treasurer

 • Dcn. Mark Prosser

 • Heather Schoenherr

 • Tyler Tigges, Vice Chair

bottom of page