top of page
HEAD_CC_Website_Gold.jpg

ki sa ki PTSD?

Siy ak Sentòm

PTSD: 

Sante mantal ou enpòtan menm jan ak sante fizik ou, epi li esansyèl pou kontwole kijan w ap fè.

 

Si ou fè eksperyans yon evènman difisil oswa twomatik epi ou pa santi w tankou tèt ou, ki jan ou fè konnen si li pral byento pase, oswa si sa w ap fè eksperyans se aktyèlman yon maladi mantal tankou Twoub Estrès Post Twomatik (PTSD)?

 

Nan videyo ki anba a, Direktè Klinik Benita Triplett, LISW, pataje siy ak sentòm yo pou gade nan tèt ou, timoun ou yo ak moun ou renmen yo.

 

Panse sou kondisyon sante mantal ka fè pè, men trè souvan ak konsèy pwofesyonèl, PTSD ak lòt maladi mantal tankou Depresyon oswa Anksyete yo ka trete. Kondisyon sante mantal yo byen komen.

 

Moun yo vin pi bon epi yo viv pi kontan, lavi ki pi pwodiktif.

Si ou panse ou ka gen PTSD, oswa si ou senpleman gen kesyon epi ou vle pale ak yon terapis ki gen lisans, nou la pou ou. 
Map of Catholic Charities Locations
Katolik Charities sèvi moun ki gen tout laj, tout relijyon ak tout orijin. Nou vire pa gen moun ki bezwen swen sante mantal ale pou enkapasite pou peye.
  • Sèvis nou yo an sekirite, prive ak konfidansyèl

  • Nou ofri terapi an pèsòn ak telesante

  • Echèl frè glisman asire pa gen okenn baryè pri

  • Terapis ki pale Panyòl

  • Evalyasyon sante mantal gratis pou nenpòt timoun ki gen laj lekòl ki gen difikilte

  • Terapis yo itilize pratik ki baze sou prèv tankou CBT, DBT ak EMDR

  • Kliyan terapi ki gen bezwen plis konplèks gen aksè a Sikyat Dr Nesrin Abu Ata, MD

bottom of page