top of page
HEAD_CC_Website_Gold.jpg

Bay

Bay Lespwa.
Bay Gerizon.

Chak jou, timoun, moun ak fanmi ki otreman pa t 'kapab peye swen yo bezwen kontakte Katolik Charite pou èd.

Generosity fè sèten Charity Care Dola disponib pou kouvri depans terapi pou moun ki pa kapab peye oswa ki kapab peye sèlman yon pòsyon. Jenerozite asire tou asistans finansye pou fanmi ki nan kriz.


Kado ou bay Catholic Charities leve chay, kalme enkyetid ak kalme laperèz atravè swen sante mantal konpasyon, charite ak defans enspire pa renmen Kris la.
 

Catholic-charities-sioux-city-community-support.jpg

Gade sa donatè nou yo fè posib.

Bay espwa jodi a! Poste chèk ou oswa itilize fòm sekirite nou an pou fè yon kado yon sèl fwa oswa pwograme yon kado renouvlab pou ede fanmi yo regilyèman. Ou ka bay tou atravè Venmo. Jwenn pwofil biznis nou an nan catholiccharities_siouxcity.

Fason Entelijan Taks Pou Bay

Pataje rekòt ou, bay nan IRA ou, oswa fè yon kado nan stock - tout se opsyon taks ki saj pou ede fanmi nou jwenn gerizon.

Ede Timoun ak Fanmi nan Kriz

Pwogram Families in Crisis nou yo se fondamantal pou charite ak defans nan kè misyon nou sèvi.

TAGG Siouxland
 

TAGG Siouxland is an easy way to help others without spending anything extra. Just TAGG Catholic Charities of the Diocese of Sioux City after shopping at any of the participating businesses. New businesses are always joining the TAGG program!

Fon Sen Elizabèt

Fon St. Elizabeth se yon Fon Konseye Donatè (DAF) atravè Catholic United Foundation pou antite ki nan Dyosèz Sioux City. Sipòte Katolik Charite ansanm ak lòt antite Katolik yo tout ak yon sèl fon!

Planifye yon kado eritaj

Kite mond lan yon pi bon kote epi ede pwochen fanmi ki nan bezwen atravè testaman w, yon anwite kado oswa deziyen Katolik Charite kòm yon benefisyè. Planifikasyon w ap fè w vin manm 1902 Legacy Society nan dyosèz Sioux City!

Zouti Jesyon Finansye gratis

Catholic United Financial se yon manm ki posede, konpayi sèvis finansye san bi likratif ki ofri sèvis finansye pou Katolik pou plis pase 140 ane. 

Li sou istwa nou yo nan Hope

Screen Shot 2023-04-03 at 11.02.57 AM copy.jpg
“Kòm yon pastè, manm konsèy, omonye polis ak kliyan, mwen te wè travay Katolik Charities nan plizyè pèspektiv. Tanpri vin jwenn mwen kòm yon moun ki bay chak mwa ak kèlkeswa kantite lajan ou ka ofri.” 

 Fr. Michael Erpelding

Amy J -1.jpeg
“Mwen ta renmen vizite avèk ou sou fason sa yo pou sipòte misyon nou pou ede pèp Bondye a ki nan bezwen.” 

Amy Jones,

Direktè Maketing ak Devlopman

AJones@cathchar.com
712-252-4547
Katolik Charities, 1601 Military Road, Sioux City, 51103

bottom of page