top of page
HEAD_CC_Website_Gold.jpg

Fason Entelijan Taks Pou Bay

Catholic-charities-sioux-city-giving-grain.jpg

Kado Grenn

Si asansè ou a pa deja gen yon kont ak Katolik Charite, kontakte nou pou mete youn. Fè nou konnen ou planifye pou transfere grenn epi sèvi ak fòm sa a pou pataje rekòt ou ak fanmi ki nan bezwen. Asansè a pral transfere grenn ou bay Katolik Charite pou vann. Ou p ap resevwa revni pou grenn jaden an e konsa ap evite taks sou revni. Ou kapab tou dedwi pri biznis la pou ogmante grenn jaden an epi evite peye taks sou travay endepandan.

Distribisyon IRA

Si ou se yon moun ki gen IRA ki gen 72, ou ka transfere kado dirèkteman nan Katolik Charite epi ou pa peye taks sou tranzaksyon an. Yon kontribisyon charitab IRA:

  • Ka satisfè egzijans distribisyon minimòm obligatwa anyèl pou IRA ou.

  • Pa jenere ni revni taksab ni yon dediksyon taks pou ou benefisye menm si ou pa detaye dediksyon taks ou yo.

 

Ou kapab tou, avèk konsantman mari oswa madanm ou, nonmen Katolik Charite kòm yon benefisyè IRA ou, jiska $100,000. Kontakte planifikatè finansye ou oswa konseye taks ou pou kòmanse pwosesis transfè a.

Catholic-charities-sioux-city-giving-ira.jpg
Catholic-charities-sioux-city-giving-stock.jpg

Transfè Stock

Bay aksyon ki trè apresye ede ou evite taks sou pwofi kapital la epi li pèmèt ou resevwa yon dediksyon taks pou tout kantite transfè a. Kontakte koutye ou a pou kòmanse transfè a.

Enfòmasyon ki genyen isit la se pa konsèy pwofesyonèl oswa legal. Konsilte yon konseye taks oswa yon planifikatè finansye sou sitiyasyon finansye endividyèl ou.

Amy J -1.jpeg
“Mwen ta renmen vizite avèk ou sou fason sa yo pou sipòte misyon nou pou ede pèp Bondye a ki nan bezwen.” 

Amy Jones,

Direktè Maketing ak Devlopman

AJones@cathchar.com
712-252-4547
Katolik Charities, 1601 Military Road, Sioux City, 51103

bottom of page