top of page

Tèm itilizasyon

Mwen se yon seksyon tèm itilizasyon. Mwen se yon bon kote pou enfòme vizitè ou yo sou nati sit entènèt ou a ak fason vizitè yo ka itilize li. Ajoute detay tankou kalite enfòmasyon ak kontni ou pibliye, oswa nenpòt karakteristik adisyonèl tankou pran peman sou entènèt oswa kolekte imèl pou yon bilten.

Transparans ede bati konfyans ak vizitè sit entènèt ou a, kidonk pran tan pou ekri yon politik egzat ak detaye. Sèvi ak langaj senp pou jwenn konfyans yo epi asire w ke yo kontinye tounen sou sit ou a!

Nou bezwen sipò w jodi a!

bottom of page